תנ"ך - תהלים פרק עט פסוק יא - תבוא לפניך אנקת אסיר כגדל זרועך הותר בני תמותה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...