תנ"ך - תהלים פרק ח פסוק ב - ה' אדנינו מה־אדיר שמך בכל־הארץ אשר תנה הודך על־השמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...