תנ"ך - תהלים פרק ח פסוק ו - ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...