תנ"ך - ספר תהלים פרק פ

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים