תנ"ך - רעה ישראל׀ האזינה נהג כצאן יוסף ישב הכרובים הופיעה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...