תנ"ך - תהלים פרק פ פסוק ט - גפן ממצרים תסיע תגרש גוים ותטעה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...