תנ"ך - תהלים פרק פא פסוק יד - לו עמי שמע לי ישראל בדרכי יהלכו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...