תנך - ספר תהלים פרק פא פסוק יז

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: