תנ"ך - ספר תהלים פרק פב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים