תנ"ך - ספר תהלים פרק פג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים