תנ"ך - תהלים פרק פג פסוק ו - כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...