תנ"ך - גם־צפור מצאה בית ודרור׀ קן לה אשר־שתה אפרחיה את־מזבחותיך ה' צבאות מלכי ואלהי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...