תנ"ך - ספר תהלים פרק פה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים