תנ"ך - תהלים פרק פח פסוק ג - תבוא לפניך תפלתי הטה אזנך לרנתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...