תנ"ך - תהלים פרק פט פסוק יג - צפון וימין אתה בראתם תבור וחרמון בשמך ירננו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...