תנ"ך - תהלים פרק פט פסוק כא - מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...