תנ"ך - תהלים פרק פט פסוק כד - וכתותי מפניו צריו ומשנאיו אגוף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...