תנ"ך - תהלים פרק פט פסוק כז - הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...