תנ"ך - תהלים פרק פט פסוק כט - לעולם אשמור־לו חסדי ובריתי נאמנת לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...