תנ"ך - תהלים פרק פט פסוק לב - אם־חקתי יחללו ומצותי לא ישמרו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...