תנ"ך - תהלים פרק פט פסוק מג - הרימות ימין צריו השמחת כל־אויביו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...