תנ"ך - תהלים פרק פט פסוק מד - אף־תשיב צור חרבו ולא הקימתו במלחמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...