תנ"ך - תהלים פרק פט פסוק מו - הקצרת ימי עלומיו העטית עליו בושה סלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...