תנ"ך - תהלים פרק פט פסוק נא - זכר אדני חרפת עבדיך שאתי בחיקי כל־רבים עמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...