תנ"ך - ספר תהלים פרק ט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים