תנ"ך - נודע׀ ה' משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...