תנ"ך - ספר תהלים פרק צ

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים