תנ"ך - ספר תהלים פרק צא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים