תנ"ך - תהלים פרק צא פסוק א - ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...