תנ"ך - תהלים פרק צא פסוק ו - מדבר באפל יהלך מקטב ישוד צהרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...