תנ"ך - תהלים פרק צב פסוק יב - ותבט עיני בשורי בקמים עלי מרעים תשמענה אזני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...