תנ"ך - תהלים פרק צב פסוק ה - כי שמחתני ה' בפעלך במעשי ידיך ארנן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...