תנ"ך - ספר תהלים פרק צג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים