תנ"ך - תהלים פרק צג פסוק ב - נכון כסאך מאז מעולם אתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...