תנ"ך - תהלים פרק צד פסוק י - היסר גוים הלא יוכיח המלמד אדם דעת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...