תנ"ך - תהלים פרק צד פסוק יג - להשקיט לו מימי רע עד יכרה לרשע שחת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...