תנ"ך - תהלים פרק צד פסוק יט - ברב שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...