תנ"ך - תהלים פרק צד פסוק כ - היחברך כסא הוות יצר עמל עלי־חק:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...