תנ"ך - תהלים פרק צד פסוק ה - עמך ה' ידכאו ונחלתך יענו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...