תנ"ך - תהלים פרק צד פסוק ו - אלמנה וגר יהרגו ויתומים ירצחו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...