תנ"ך - תהלים פרק צד פסוק ח - בינו בערים בעם וכסילים מתי תשכילו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...