תנ"ך - תהלים פרק צד פסוק ט - הנטע אזן הלא ישמע אם־יצר עין הלא יביט:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...