תנ"ך - תהלים פרק צה פסוק ד - אשר בידו מחקרי־ארץ ותועפת הרים לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...