תנ"ך - ספר תהלים פרק צו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים