תנ"ך - ספר תהלים פרק צז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים