תנ"ך - תהלים פרק צח פסוק ב - הודיע ה' ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...