תנ"ך - תהלים פרק צח פסוק ו - בחצצרות וקול שופר הריעו לפני׀ המלך ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...