תנ"ך - ספר תהלים פרק צט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים