תנ"ך - ספר משלי

Book of Proverbs

מספר הסדרים: 8

מספר הפרשיות: 50

מספר הפרקים: 31

מספר הפסוקים: 915

מספר המילים: 6915

מספר האותיות: 26500