תנ"ך - ספר משלי פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים